Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Isten hozta honlapunkon!


Rólunk

Történetük
A ruszinok az évszázadok folyamán mindig is a rusz népnévvel jelölték magukat, de saját nemzeti tudatuk csak a 19. század második felében alakult ki. Alekszander Duhnovics eperjesi ruszin görög katolikus lelkész megírta a ruszin himnuszt, és arra buzdította a Kárpátok vidékén élő görög katolikus ruszinokat, hogy legyenek önálló nép. Ez a ruszin nemzeti ébredés a történelmi Magyarországon történt, a felvidéki szláv lakosság szlovák nemzetté formálódásával és a Habsburg uralom alatt álló Galícia kisorosz és kozák lakosságának ukrán néppé válásával egy időben. Ekkor a magyarországi ruszinoknál még nem terjedt el az ukranizmus. Tehát a mai ruszinok, a mai oroszok és a mai ukránok nemzeti öntudata nem azonos, mert a hajdani keleti szláv Ruszból más-más területen és úton alakultak ki. A ruszin népnek soha nem volt vezetői rétege, hanem többségük alacsony osztályba tartozó jobbágy, zsellér és pásztor volt. Emiatt nehéz volt összefogni az egész kárpáti ruszin népet. A Sztálin által kiegészített nagy-orosz ideológia értelmében (melyet ma már hitelt érdemlően nem lehet alátámasztani) Kárpátalja is az ún. „ősi” orosz földek részét képezik. Moszkva magát hosszú időn át a Kijevi Nagyfejedelemség utódjának tekintette, amelyet orosz államként festettek le. Ebbe az ideológiába utólag kapcsolták csak be Kárpátalját, amely sosem tartozott a kijevi államhoz és a ruszinokat ukránokká fokozták el. A 19-20. század közötti orosz és ukrán nacionalisták, majd a kommunisták a ruszinokra is igyekeztek kiterjeszteni a befolyásukat. 1945-ben a szovjetek elfoglalták Kárpátalját és Ukrajnához csatolták, majd hozzáláttak a ruszin öntudat megsemmisítéséhez: értelmiségieket végeztek ki, irodalmi műveket pusztítottak el, s arra kényszerítették az embereket, hogy hagyják el kultúrájukat és ne beszéljenek ruszinul. Teljes mértékben azonban máig sem sikerült beolvasztani őket. A görög katolikus vallás hagyományait és sajátos népi kultúrájukat sokan erősen őrizték, és így mindmáig sikeresen megmaradt a ruszin nemzeti öntudat is. A ruszinok eredetüket tekintve mind a Kárpátokhoz kötődnek: vagy még most is a Kárpátok lejtőin élnek (Kárpátalján, Kelet-Szlovákiában, Délkelet-Lengyelországban), vagy pedig onnan vándoroltak el a 18. században a Délvidékre (bácskai, illetve szerémségi ruszinok), illetve onnan vándoroltak tovább a 19. században tömegesen az Egyesült Államokba és Kanadába.

Veszélyeztetett nép
Az önálló ruszin nép létrejötte feszültségekkel teli. Az évszázadokon át létező paraszti kultúra a modern korban az ukrán és egyéb nacionalizmusok hatása alatt nem tudta a nemzetté válás útját járni. 20. század eleji magyarországi helyzetük megismerhető Bartha Miklós 1901-ben írt munkájából (Kazárföldön). Önálló állam hiányában, iskolák és egyéb intézmények nélkül csak lassan jött létre a nép öntudatos értelmiségi rétege. A modern ruszin kultúra létrejötte – mint a legtöbb nemzet esetében – a hagyományos életformától való elszakadást és új kultúrahordozó társadalmi formák létrejöttét igényli, amelyben az értelmiség szerepe meghatározó. A több országban szétszórt, mindenütt kisebbségi nemzetiségnek a korábban lezajlott szomszéd (elsősorban ukrán) nacionalizmussal is szembe kell néznie. Az ukrán nacionalisták szerint a ruszinok ukránok, nyelvük sem önálló, hanem az ukrán nyelv egyik dialektusa. Ezért – érdekes módon – a legerősebb ruszin identitással rendelkező személyek Ukrajnán kívül élnek. Mindenütt erősen fenyegeti őket az asszimiláció. A ruszinok 1991 óta küzdenek külön nemzetiségként való elismerésükért, sokan autonómiát is akarnak maguknak Kárpátalján, amit Kijev csak halogat, vagy egyszerűen nem hajlandó megtenni. 2008. őszén, amikor még mindig kaotikus állapotok voltak Ukrajnában a narancsos forradalom a II. Európai Ruszin Kongresszus elfogadta azt a határozatot, amely követeli Kijevtől az autonómiát, ellenkező esetben a ruszinok kikiáltják Kárpátalja függetlenségét. A kérelmet a területi tanácsa elutasította, mondván nem az ő hatáskörük ez. Sokan egyszerűen nem vették komolyan a követelést és a fenyegetéseket, valamint a szomszédos országok, így Magyarország sem tanúsított bármilyen reakciót a kérdésben. Mások megrettentek, mert Moszkva kijelentette, hogy nem közömbös számára a kérdés, sőt fel akarja karolni a ruszinok ügyét. Ezért nem kevesen orosz politikai cselvetésnek találják a ruszin függetlenség elképzelését. Többen nem látják időszerűnek még ezt, s alaposabb körültekintést és munkálatokat kell véleményük szerint tenni ez ügyben. Lehetséges, hogy javulna a kárpátaljai magyarok helyzete egy ruszin államban, de nagy a valószínűsége annak, hogy inkább a ruszin nacionalizmusnak lennének kitéve a magyarok, mivel igen nagyszámú kisebbséget alkotnak Kárpátalján. A narancsos forradalom bukása után az elnöki széket újbólm elfoglaló Viktor Janukovics kormánya végül 2010 nyarán döntést hozott, amelyben elutasítja, hogy a kárpátaljai ruszinoknak bárminemű autonómiát, vagy akár külön nemzetiségként való elismerést adjon. De a ruszin vezetők nem adták fel. Azonban 2011 elején olyasmi hangzott el, miszerint Dimitro Szidor tiszteletes fenyegető hangon követelte Kijevtől, hogy legalább minimális jogokat biztosítson a ruszinoknak (önálló nemzeti kisebbségként való elismerésüket), amennyiben ha még erre sem hajlandó Ukrajna, a ruszinok felkelést készek indítani. A felkeléssel való fenyegetés viszont aligha lehet valós, mert ezt Szidor és más ruszin vezetők határozottan cáfolták és az ukrán belbiztonsági erők provokáció-kísérletének tartják, hogy ők találták ki a felkelésről szóló kijelentést, hogy a ruszin mozgalmat szeparatizmussal lehessen gyanúsítani. Ukrán nacionalisták nem egy esetben élnek olyan vádakkal a szomszédos országok ellen, ahol elismerik a ruszinokat mint nemzetiséget, hogy ezáltal próbálják megkérdőjelezni Ukrajna jogát Kárpátaljára és a ruszin szeparatizmust támogatják. Szlovákiában, noha a harmadik legnagyobb kisebbség, nyelvi jogaik folyamatosan sérülnek.

RUTÉN (RUSZIN) HIMNUSZ

Kárpátalji ruszin népem
Elég volt az álomból,
Fölötted az ébredésre
Hívó harang most kondul.
Szabadon, békében
Éljen ruszin népem,
Ott lakozzék az igazság
És távol a háború.
Kék egünket ne búsítsa
Kérve kérjük, a ború,
Egész világ hadd hallja,
Hogy ez a nép óhaja:
Magasságos Úristen
Szent kegyelmed segítsen,
Adj ránk jobb jövőt itten.

Szövegét Alekszander Duhnovics görög katolikus paróchus, zenéjét Stefan Fentsik (Fenczik István) zeneszerző írta.

Országos Ruszin Önkormányzat


Cím: 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B
Telefon/Fax: +36-1-468-2636
E-mail: ruszin.onkormanyzat@gmail.com
Elnök: Kramarenko Viktor
Helyettes: Szilcer-Likovics Olga, Szónoczki János

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Területi Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Telefon: +36-46-517-700
Elnök: Bán Gergelyné Szónoczky Mária

Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 1- 3.
Telefon: +36-20-434-7112
E-mail: fovruko@gmail.com
Elnök: Dr. Lyavinecz Marianna

Budapest


Budapest Főváros II. Kerületi Ruszin Önkormányzat


Cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: 06-1-346-5508
E-mail: erdos.jozsef11@gmail.com
Elnök: Kuzma Hanna

Óbuda-Békásmegyer Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3.
Telefon: 06-30-399-7465
E-mail: sandor.bara@kef.gov.hu
Elnök: Bara Sándor

Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1041Budapest, Nyár u. 40-42.
E-mail: puhnyakv@gmail.com
Elnök: Puhnyák Illésné

Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
Telefon: 06-70-371-9218
E-mail: lavinec@freemail.hu
Elnök: Dr. Lyavinecz Marianna

Erzsébetvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1073 Budapest Erzsébet krt. 6.
Telefon: 06-1-462-3100
E-mail: gy.gyorgymolnar@gmail.com
Elnök: Molnár György

Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat


Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63- 67.
Telefon: 06-1-459-2528
E-mail: medford@freemail.hu
Elnök: Dr. Szabó János

Kőbányai Ruszin Önkormányzat


Cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Telefon: 06-70-616-6099
E-mail: katalin.m@gmx.at
Elnök: Medveczky Katalin

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Ruszin Önkormányzata


Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39- 41.
Telefon: 06-70-977-3913
E-mail: ruszin-forum@ujbuda.hu
Elnök: Hladinec Péter

Budapest Főváros XIII. Kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1131 Budapest, Övezet u. 5.
E-mail: homokiistvan@bp13.hu
Elnök: Homoki István

Zuglói Ruszin Önkormányzat


Cím: 1144. Budapest, Csertő park 2/a.
Telefon: 06-70-413-6758
E-mail: zugloi.ruszinok@gmail.com
Elnök: Kramarenko András

Budapest Főváros XVI. Kerületi Ruszin Önkormányzat


Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Telefon: 06-1-401-1627
E-mail: ruszin.bp16@gmail.com
Elnök: Dr. Pócs Olga

Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1173 Budapest Pesti út 165.
Telefon: 06-1-253-3500
E-mail: biacsi.gabor@rakosmente.hu
Elnök: Himinec Vladimir

Budapest Főváros XVIII. Kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 1184. Budapest XVIII. ker. Üllői út 400.
Telefon: 06-1-296-0066
E-mail: medveirenke@gmail.com
Elnök: Medve Lászlóné

Baranya megye


Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 7634 Pécs, Nefelejcs u. 9.
Telefon: 06-72-255-725
E-mail: csehily.j@gmail.com
Elnök: Csehily József

Borsod – Abaúj – Zemplén megye


Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkomrányzat


Cím: 3753 Abod, Magyar út 42.
Telefon: 06-48-524-100
E-mail: jegyzo@edeleny.hu
Elnök: dr. Orosz-Tóth Györgyné

Baskói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3881 Baskó, Fő út 43.
Telefon: 06-47-330-160
E-mail: basko.onkormanyzat@gmail.com
Elnök: Ferencz Jánosné

Boldogkőváraljai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3885 Boldogkőváralja, Petőfi Sándor u. 28.
Telefon: 06-46-306-039
E-mail: kozoshivatal@boldogkoph.t-online.hu
Elnök: Szotákné Bakos Erika

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata


Cím: 3780 Edelény, István király útja 52.
Telefon: 06-48-524-100
E-mail: edelenyiruszin@gmail.com
Elnök: Szónoczki János

Erdőhorváti RuszinNemzetiségi


Cím: 3935 Erdőhorváti, Kassai u. 98.
Telefon: 06-47-338-151
E-mail: takacsg3@gmail.com
Elnök: Pufnyák Csaba

Filkeháza Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3994 Filkeháza, Rózsa Ferenc 46.
Telefon: 06-47-570-037
E-mail: ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu
Elnök: Szedlák Flórián

Garadnai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3873 Garadna, Fő út 22.
Telefon: 06-46-448-101
E-mail: h.judit@novajidrany.hu
Elnök: Simonné Hrabovszki Erzsébet

Hejőkeresztúr, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3597 Hejőkeresztúr Petőfi Sándor u. 56.
Telefon: 06-46-391-244
E-mail: onkormanyzat@hejokeresztur.hu
Elnök: Hatrágyi László

Homrogdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3812 Homrogd, Rákóczi Ferenc u. 4.
Telefon: 06-46-454-101
E-mail: homrogd2@t-online.hu
Elnök: Olajosné Csorba Renáta

Irotai Ruszin Önkormányzat


Cím: 3786 Irota, Petőfi Sándor út 66.
Telefon: 06-48-349-906
E-mail: lakhivatal@freemail.hu
Elnök: Minyóczki Bertalan

Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3937 Komlóska Rákóczi Ferenc út 27.
Telefon: 06-47-338-127
E-mail: komloska@t-online.hu
Elnök: Popovics László

Miskolc Megyei Jogú város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata


Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Telefon: 06-46-512-700
E-mail: hivatal@miskolcph.hu
Elnök: Bán Gergelyné Szónoczki Mária

Múcsony Nagyközség Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata


Cím: 3744 Múcsony, Fő út 2.
Telefon: 06-20-382-6778
E-mail: hivatal@mucsony.hu
Elnök: Filkóházi Jánosné

Pálháza Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3994 Pálháza, Dózsa György u. 151.
Telefon: 06-47-370-001
E-mail: palhaza.hiv@gmail.com
Elnök: Simon József János

Sajópálfala Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26.
Telefon: 06-46-327-482
E-mail: feketeedina0301@citromail.hu
Elnök: Fekete Edina

Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi Ferenc út 32.
Telefon: 06-47-513-240
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu
Elnök: Kozsnyánszky János

Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Telefon: 06-30-6390436
E-mail: titkar@szikszo.hu
Elnök: Mokrai Zoltán

Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Telefon: 06-30-316-0509
E-mail: tudlikne@gmail.com
Elnök: Tudlik Ferencné

Tolcsvai Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.
Telefon: 06-47-384-217
E-mail: tolcsva@phivtolcsva.hu
Elnök: Hattinger Tamás

Vámosújfalu Község Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata


Cím: 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál u.8.
Telefon: 06-47-394-042
E-mail: vamosujfaluiruszinok@gmail.com
Elnök: Varga Gábor

Fejér megye


Dunaújváros MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 2400 Dunaújváros, Római krt. 38/b
E-mail: mudraldr@gmail.com
Elnök: Mudra József

Hajdú – Bihar megye


Debrecen MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
Telefon: 06-30-655-6673
E-mail: ruszin@gmail.com
Elnök: Telenkó Bazil Mihály

Heves megye


Egri Ruszin Önkormányzat


Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 28.
Telefon: 06-36-523-790
E-mail: szocialis@ph.eger.hu
Elnök: Trombitás Béla

Gyöngyös, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Telefon: 06-30-587-7844
E-mail: hivatal@hivatal.gyongyos.hu
Elnök: Farkas János

Szabolcs – Szatmár – Bereg megye


Kisvárda, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 4600. Kisvárda, Szent L.u.7-11.
Telefon: 06-45 500-700
E-mail: petranics72@gmail.com
Elnök: Petranics Marianna

Máriapócsi Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
E-mail: mariapocs@mariapocs.hu
Elnök: Ruszinkó Jánosné

Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 41.
Telefon: 06-30-938-9092
E-mail: tpack@transpacking.hu
Elnök: Varga Márta

Timári Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


Cím: 4466 Timár, Szabadság út 100.
Telefon: 06-42-370-224
E-mail: timarph@eszaknet.hu
Elnök: Zajáczné Rudolf Éva

Tiszavasvári Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata


Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Telefon: 06-20-956-9678
E-mail: baloghisthun@freemail.hu
Elnök: Balogh István

Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége MROSZ


Felhasználó

Bejelentkezés
emet_logo_szines

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében eljáró Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg a világhálón való megjelenésünk.